Etykieta flagowa w pigułce

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej to jeden z najważniejszych symboli naszego kraju. Sposób postępowania z flagą i jej eksponowania ustalony został w tzw. etykiecie flagowej. Wynika ona z ceremoniału określonego regułami protokołu dyplomatycznego. To bardzo ważne, aby każdy z obywateli znał podstawowe zasady obchodzenia się z flagą narodową.

Flaga państwowa RP bez godła

W ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych określone zostały dwa typy flag naszego państwa. Pierwsza z nich to flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, z kolei druga – flaga państwowa z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga bez godła najczęściej podnoszona jest przed lub na budynkach będących siedzibami urzędowymi bądź miejscem obrad Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministra i jej Prezesa czy Sejmu i Senatu. Widnieje ona także przed budynkami,
w których odbywają się obrady organów samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz innych organów państwowych czy państwowych jednostek organizacyjnych. Ponadto podnosi się ją przed miejscami obrad samorządowych jednostek organizacyjnych oraz organów jednostek samorządu terytorialnego. Możemy zauważyć ją również na polskich statkach żeglugi śródlądowej. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej bez godła wywiesza się z okazji rocznic, świąt państwowych i różnego rodzaju uroczystości. Można podnosić ją także w innych lokalizacjach niż wymienione, o ile będzie ona otaczana szacunkiem i czcią.

Flaga państwowa RP z godłem

Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej z godłem w postaci orła podnosi się w nieco innych miejscach oraz sytuacjach niż tę bez godła. To m.in. urzędy konsularne, przedstawicielstwa dyplomatyczne i inne oficjalne przedstawicielstwa polskie oraz misje znajdujące się za granicą – flagi stawiane są przed ich siedzibami urzędowymi, w rezydencjach kierowników urzędów, misji i przedstawicielstw. Co więcej, flagę państwową RP z godłem Polski zobaczymy na polskich statkach morskich, cywilnych samolotach w trakcie zagranicznych lotów, cywilnych lotniskach czy budynkach będących siedzibami urzędowymi kapitanatów.

Flaga osobista prezydenta RP

Poza flagą państwową RP z godłem i bez niego wyróżniamy także flagę osobistą prezydenta, która ma na celu podkreślenie jego pozycji. Dawniej traktowano ją jako chorągiew naszego państwa. To orzeł biały w czerwonym polu w kształcie prostokąta – wzdłuż krawędzi jest on dodatkowo zdobiony srebrnym generalskim wężykiem. Aktualnie osobisty proporzec prezydenta wykorzystuje się w ceremoniale wojskowym – stanowi on symbol zwierzchnika polskich sił zbrojnych.

Postępowanie z flagą – ogólne zasady

Najważniejszą zasadą dotyczącą obchodzenia się z flagą Rzeczypospolitej Polskiej jest obdarzanie jej szacunkiem oraz czcią – to obowiązek i prawo obywateli Polski, organów państwowych, instytucji oraz organizacji. Jeżeli jest ona podnoszona na zewnątrz, powinien być to okres od świtu do zachodu słońca – nocą flaga może wisieć wyłącznie wtedy, gdy zostanie w odpowiedni sposób podświetlona. Co więcej, flagi RP nie powinno się wywieszać przy mocnych podmuchach wiatru, podczas deszczu czy silnych opadów śniegu. Musi ona być czysta i nie może posiadać żadnych śladów zniszczenia – również w postaci wypłowiałych kolorów czy dodatkowych rysunków bądź napisów. Co istotne, flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie wolno wywieszać w taki sposób, aby dotykała podłogi, wody lub bruku.

Sposoby eksponowania flagi

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej musi być eksponowana w odpowiedni sposób, jasno określony w etykiecie flagowej. Powinna ona widnieć na skośnym bądź pionowym maszcie, a jeśli flag jest kilka – wszystkie muszą być tej samej wysokości i posiadać te same wymiary. Co ważne, na jednym maszcie nie może znajdować się więcej niż jedna flaga. Ponadto odległość między poszczególnymi masztami to minimum 1/5 wysokości całego masztu. Flaga RP może być także wywieszana na balkonie lub oknie przy użyciu drążka, zawieszona pionowo na linie – między dwoma budynkami czy też zatknięta na drążku i przymocowana na skos na ścianie, pojeździe komunikacji miejskiej bądź latarni. Flagę można również nosić na drzewcu podczas różnego rodzaju pochodów, przymocować ją na pręcie do prawego przedniego błotnika w samochodzie, umieścić w specjalnej podstawie w gabinecie bądź sali, a także – ustawić na stole przy pomocy pręta i podstawki czy na podium po prawej stronie mównicy. Flagę Rzeczypospolitej Polskiej eksponuje się również w krytych obiektach sportowych, np. halach, mocując jej górny skraj do poziomej listwy w ich wnętrzu.

Zasada starszeństwa

Używając flagi, należy postępować zgodnie z tzw. zasadą starszeństwa. Co to oznacza? Insygnia państwowe zajmują honorowe miejsce przed symbolami niższej rangi i właśnie w taki sposób powinny być traktowane. Można również umieszczać je wśród symboli o takiej samej randze – zgodnie z kolejnością wyznaczoną przez precedensję, czyli porządek pierwszeństwa. Jak zatem prawidłowo postępować z flagą RP? Kierując się zasadą opisywania flag oraz herbów odwrotnie, niż widzą je osoby patrzące z zewnątrz. Flagę należy zatem „czytać” z góry na dół oraz od lewej do prawej. Barwa biała powinna zawsze widnieć nad czerwoną, z kolei jeśli flaga jest wywieszona pionowo na obracającym się wokół masztu drążku – kolor biały musi znajdować się po stronie drzewca. W sytuacji, kiedy flagę Polski kładzie się na trumnie osoby zmarłej, biały kolor powinien natomiast znajdować się wyżej niż jej serce.

Flaga RP a towarzystwo innych flag państwowych

Na terenie naszego kraju flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma pierwszeństwo przed wszystkimi pozostałymi flagami. W związku z tym zawsze powinna ona znajdować się na miejscu honorowym. Jeżeli ma wisieć w towarzystwie flag innych państw, musi być wywieszona na pierwszym miejscu po lewej stronie. Po prawej stronie widnieją natomiast wówczas następne flagi państw suwerennych, ułożone w kolejności alfabetycznej nazw.

Flager.pl wykonuje na zamówienie flagi państwowe wyróżniające się dużą trwałością oraz odpornością na zagniecenia i uszkodzenia. To zarówno flagi na maszt, jak i te przeznaczone do mocowania na drzewcach. Ponadto, zajmujemy się produkcją winderów reklamowych, flag sportowych oraz transparentów. Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.